Den lilla firman med det utsökta, fina glaset.
Allt är handgjort och av yttersta kvalité.
Herman Gatterer jobbar idag med ovanliga
tekniker och håller sig envist till hantverket
som skänker glaset en extra skönhet.
Sin yrkesbana har Herman Gatterer börjat i
Tyrolen - Österrike. Sedan 1978 har han en egen firma mitt i det
svenska glasriket, Boda Glasbruk. Hans glas uppskattas med åren
av många.
De flesta produkterna är unika. Medan andra görs i små serier,
dock aldrig i massproduktion.
Som ägare av glas från hans verkstad är man försäkrad om att
vara ensam eller en av få i världen som har ett likadant.
Detta är också en av anledningarna till att man gläds över det
fina glaset.
Stor skicklighet, entusiasm och noggrannhet kännetecknar
hans arbeten och personliga karaktär. Dessa kvalitéer återspeglas
också i hans konstglas.